Inschrijving & Contact - Damme GT Classics 2020

DAMME GT CLASSICS 2020
Damme GT Classics 2020
Ga naar de inhoud

Inschrijving & Contact

Damme GT Classics

Oldtimerrally

-  22 &23 augustus 2020 -
Hier kunt ons contacteren of inschrijven
Hier kunt U het inschrijvingsformulier voor de editie 2020 al invullen.
 Nadat wij uw inschrijving hebben nagekeken en betaling hebben ontvangen krijgt U bevesting toegestuurd.
Voorwaarden tot inschrijving zijn, dat  het deelnemende team en voertuig over alle nodige en wettelijke documenten en verzekering beschikt.
De auto Minstens 30 jaar oud is en de bestuurder een geldig rijbewijs kan voorleggen..
voor meer info : redactie @autotaal.be
(deelnemers aan vorige edities kunnen van de 30 jaar regel afwijking bekomen als het voertuig een GT , cabrio of uitzonderlijke,karakteristiek heeft)

Verbinden zich hierbij in te schrijven voor de “Damme GT Classics 2020”
Ze storten daarvoor het inschrijvingsgeld van: .325.00€ per team (2 pers.) voor 15 /06 /2020 op het rekeningnummer: BE15 1431 0291 9630 van de organisatie: Damme GT Classics 2020 b8340 Damme
Bevestiging van de inschrijving volgt van zodra goedkeuring & betaling van het inschrijvingsgeld door de organisatie is ontvangen.
Referentie: NAAM VOORNAAM DAMME GT Classics 2020

Damme GT Classics 2020
Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomene info op onderstaande adressen.

Damme Gt Classics 2020
Ons clublokaal : Quarter House
Leestjesstraat 13
8340 Moerkerke Damme
3+32 -0- 475870650 (A.Mervilde)
Driving Gloves Club vzw.:
De Damme GT Classics Organisatie:
Is op zoek naar medewerkers / vrijwilligers:
Die zich willen inzetten om van het weekend  een succes te maken.
Zowel voor de voorbereiding  en/of het weekend zelf, kunnen wij helpende handen gebruiken.
Als je de zin voelt, om ons te helpen, aarzel niet en kom eens langs.

De kleine letterkes:
- Voorwaarden tot inschrijving zijn, dat  het deelnemende team en voertuig over alle nodige, wettelijke documenten en verzekering beschikt.
-De auto Minstens 30 jaar oud is en de bestuurder een geldig rijbewijs kan voorleggen.
- Inschrijvingen zijn enkel geldig wanneer ook het inschrijvingsgeld tijdig zijn gestort (15/06/2020).
-Bij problemen en onmogelijkheid om alsnog deel te nemen kan het inschrijvingsgeld terug gestort worden. Als de annulatie ons toekomt voor 15/06/2020.
- Tussen 15/06/2020 en 15/07/2020 zal in dergelijke gevallen 50% terug gestort worden.
- Na 15/07/2020 kan geen terugbetaling meer gevraagd worden of  enkel na goedkeuring door de organisatie.
Created by A. Mervilde with WebSite X5
Damme GT Classics 2020
organisatie: Driving Gloves Club  vzw
p.a.: Leestjesstraat 13 (Crabeelsdreef), 8340 Moerkerke
tel: 0032-(0)-475870650Terug naar de inhoud